Beheerliggaam

Beheerliggaam2020-01-16T10:25:03+00:00

Mnr Charles Tietze Voorsitter
Ondervoorsitter
Mnr Gerrit Wolmarans Tesourier
Mnr Andre Bezuidenhout
Waarnemende Hoof
Mev Amanda Strauss Sekretaresse
Mnr Renier Pohl
Gekoöpteerde Lid
Mev Amanda le Roux Opvoeder
Mev Marinda Walkenshaw
Opvoeder
Mev Esther Bisschoff
Admin personeel
Mev Tanya Oosthuizen
Gekoöpteerde Lid
Mev Annemarie Burger Gekoöpteerde Lid