Beheerliggaam

Beheerliggaam2020-06-09T11:59:17+00:00

Mnr Charles Tietze Voorsitter
Mev Tanya Oosthuizen Ondervoorsitter
Mev Twiggy Biekart Tesourier
Mnr Andrè Bezuidenhout
Waarnemende Hoof
Mev Amanda Strauss Sekretaresse
Mnr Gerrit Wolmarans Gekoöpteerde Lid
Mev Amanda le Roux Opvoeder
Mev Marinda Walkenshaw
Opvoeder
Mev Esther Bisschoff
Admin personeel
Mev Annemarie Burger Gekoöpteerde Lid
Mnr Awie Viljoen Gekoöpteerde Lid