Beheerliggaam

Beheerliggaam2019-04-04T06:31:59+00:00

Mnr Charles Tietze Voorsitter
Mnr Kobus van der Merwe Ondervoorsitter
Mnr Gerrit Wolmarans Tesourier
Mev Ina du Plessis Hoof
Mev Roolien de Bruin Sekretaresse
Mnr Helgaard von Holtzhausen Lid
Mev Amanda le Roux Opvoeder
Mnr André Bezuidenhout
Opvoeder
Mev Esther Bisschoff
Admin personeel
Mev Tanya Oosthuizen
Gekoöpteerde Lid
Mev Annemarie Burger Gekoöpteerde Lid