Finansies & Bus

Finansies & Bus2019-01-02T07:13:34+00:00

Skoolgelde – 2019

per jaar per maand
Graad R R15400 R1 400
Een leerder (Graad 1 – 7): R15400 R1 400
Twee leerders (Graad 1 – 7): R30800 R2 800
Drie leerders (Graad 1 – 7): R46200 R4 200

Busgelde

Graad R & Laerskool leerlinge:
Voldag
(2 ritte)
Halwe dag
(1 rit)
Jan R275 R138
Feb R550 R225
Maart R275 R138
Hoërskool leerlinge:
Voldag
(2 ritte)
Halwe dag
(1 rit)
Jan R330 R165
Feb R660 R330
Maart R330 R165
Kleuterskool leerlinge:
Voldag
(2 ritte)
Halwe dag
(1 rit)
Jan R165 R85
Feb R330 R165
Maart R165 R85
BAIE BELANGRIK:
Leerders moet registreer as busleerders. Buskaartjies is vooruitbetaalbaar. Geen leerder mag op die bus ry indien hy nie vooraf ‘n buskaartjie gekoop het nie. Daar moet vooraf gereël, betaal en ‘n kaartjie ontvang word indien ‘n leerder per geleentheid van die busdiens gebruik wil maak. Sitplek is beperk. Reël vroegtydig om teleurstelling te voorkom. As gevolg van die wisseling in die brandstof prys gaan die busgeld op ‘n gereelde basis hersien word.

Waaruit bestaan skoolgeld?

 • Instappies
 • Busvervoer na sportbyeenkomste en ander aktiwiteite
 • Skrifte en Handboeke
 • Alle afrolwerk en notas
 • Kleiner klasse
 • Ekstra personeel
 • Buite-afrigters by sport
 • Opleiding van leiers
 • Alle sporttoerusting
 • Basiese onderhoud op geboue en terrein
Die skoolgelde is soos volg betaalbaar:

Daar is 11 paaiemente. Skoolgeld is vooruitbetaalbaar en die 1ste paaiement is betaalbaar op 1 Januarie 2019 of op die dag van registrasie voor die skool open.

 • Daarna op die 1ste van elke maand.(1 Februarie tot 1 November)
 • In totaal is daar 11 paaiemente van R 1 400 p kind – Totaal van R 15 400 per jaar.
 • Indien u 4 kinders gelyktydig in Laerskool Broederstroom het, is die vierde kind gratis (Gr. 1 tot Gr 7).
 • Wat is die betaal opsies?
 • Ouers kan skoolgeld maandeliks, kwartaalliks of jaarliks vooruitbetaal.
 • Ons versoek dat u asseblief skoolgeld via EFT betaal.
 • Kontant depositos is ‘n risiko, en die koste verbonde aan kontant depositos is baie hoog.
 • Wat gebeur as ek vooruitbetaal?
 • Om in aanmerking te kom vir afslag van 1 maand se skoolgeld moet die volle bedrag voor 28 Februarie 2019 inbetaal wees (R 15 400 – R 1 400 = R 14 000)

Skoolwinkel ure:

Oggend: 07:30 tot 08:00
Di & Do middae: 13:00-14:00
SKOOLKLERE PRYSE
BROEDIES ONDERSTEUNERSKLERE