Skoolgelde – 2020

per jaar per maand
Graad R R16940 R1540
Een leerder (Graad 1 – 7): R1540 R1540
Twee leerders (Graad 1 – 7): R33880 R4620
Drie leerders (Graad 1 – 7): R50820 R4620

Busgelde

Graad R & Laerskool leerlinge:
Voldag
(2 ritte)
Halwe dag
(1 rit)
Jan R300 R150
Feb R600 R300
Maart R450 R225
Hoërskool leerlinge:
Voldag
(2 ritte)
Halwe dag
(1 rit)
Jan R350 R175
Feb R700 R350
Maart R525 R263
Kleuterskool leerlinge:
Voldag
(2 ritte)
Halwe dag
(1 rit)
Jan R200 R100
Feb R400 R200
Maart R300 R150
BAIE BELANGRIK:
Leerders moet registreer as busleerders. Buskaartjies is vooruitbetaalbaar. Geen leerder mag op die bus ry indien hy nie vooraf ‘n buskaartjie gekoop het nie. Daar moet vooraf gereël, betaal en ‘n kaartjie ontvang word indien ‘n leerder per geleentheid van die busdiens gebruik wil maak. Sitplek is beperk. Reël vroegtydig om teleurstelling te voorkom. As gevolg van die wisseling in die brandstof prys gaan die busgeld op ‘n gereelde basis hersien word.

Waaruit bestaan skoolgeld?

 • Instappies
 • Busvervoer na sportbyeenkomste en ander aktiwiteite
 • Skrifte en Handboeke
 • Alle afrolwerk en notas
 • Kleiner klasse
 • Ekstra personeel
 • Buite-afrigters by sport
 • Opleiding van leiers
 • Alle sporttoerusting
 • Basiese onderhoud op geboue en terrein
Die skoolgelde is soos volg betaalbaar:

Daar is 11 paaiemente. Skoolgeld is vooruitbetaalbaar en die 1ste paaiement is betaalbaar op 1 Januarie 2020 of op die dag van registrasie voor die skool open.

 • Daarna op die 1ste van elke maand.(1 Februarie tot 1 November)
 • In totaal is daar 11 paaiemente van R 1 540 p kind – Totaal van R 16 940 per jaar.
 • Indien u 4 kinders gelyktydig in Laerskool Broederstroom het, is die vierde kind gratis (Gr. 1 tot Gr 7).
 • Wat is die betaal opsies?
 • Ouers kan skoolgeld maandeliks, kwartaalliks of jaarliks vooruitbetaal.
 • Ons versoek dat u asseblief skoolgeld via EFT betaal.
 • Kontant depositos is ‘n risiko, en die koste verbonde aan kontant depositos is baie hoog.
 • Wat gebeur as ek vooruitbetaal?
 • Om in aanmerking te kom vir afslag van 1 maand se skoolgeld moet die volle bedrag voor 28 Februarie 2020 inbetaal wees (R 16 940 – R 1 540 = R 15 400)

Skoolwinkel ure:

Oggend: 07:30 tot 08:00
Di & Do middae: 13:00-14:00
SKOOLKLERE PRYSE
BROEDIES ONDERSTEUNERSKLERE