Skoolgelde – 2021

per jaar per maand
Graad R R18 590 R1 690
Een leerder (Graad 1 – 7): R18 590 R1 690
Twee leerders (Graad 1 – 7): R37 180 R3 380
Drie leerders (Graad 1 – 7): R55 770 R5 070

Busdiens

Ons maak tans gebruik van City Hopper Busdiens. U kan vir Boet Smal skakel op 0724852467.

Waaruit bestaan skoolgeld?

 • Instappies
 • Skrifte en Handboeke
 • Alle afrolwerk en notas
 • Kleiner klasse
 • Ekstra personeel
 • Buite-afrigters by sport
 • Opleiding van leiers
 • Alle sporttoerusting
 • Basiese onderhoud op geboue en terrein
Die skoolgelde is soos volg betaalbaar:

Daar is 11 paaiemente. Skoolgeld is vooruitbetaalbaar en die 1ste paaiement is betaalbaar op 1 Januarie 2021 of op die dag van registrasie voor die skool open.

 • Daarna op die 1ste van elke maand.(1 Februarie tot 1 November)
 • In totaal is daar 11 paaiemente van R 1 690 per kind – Totaal van R 18 590 per jaar.
 • Indien u 4 kinders gelyktydig in Laerskool Broederstroom het, is die vierde kind gratis (Gr. 1 tot Gr 7).
 • Wat is die betaal opsies?
 • Ouers kan skoolgeld maandeliks, kwartaalliks of jaarliks vooruitbetaal.
 • Ons versoek dat u asseblief skoolgeld via EFT of Debietorder betaal.
 • Kontant depositos is ‘n risiko, en die koste verbonde aan kontant depositos is baie hoog.
 • Wat gebeur as ek vooruitbetaal?
 • Om in aanmerking te kom vir afslag van 1 maand se skoolgeld moet die volle bedrag voor 28 Februarie 2021 inbetaal wees (R 18 590 – R 1 690 = R 16 400)

Skoolwinkel ure:

Oggend: 07:30 tot 08:00
Di & Do middae: 13:00-14:00
SKOOLKLERE PRYSE
BROEDIES ONDERSTEUNERSKLERE