Skooltye

Die skool begin stiptelik om 7:15 !

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrydag
Graad R 12:50 12:50 12:50 12:50 12:15
Graad 1 & 2 13:20 13:20 13:20 13:20 12:20
Graad 3 13:50 13:50 13:50 13:50 13:50
Graad 4 – 7 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00

Die busse vertrek daagliks op hulle roetes: Maandae tot Donderdae 14:00 en Vrydae 13:45