Kurrikulêr

Kurrikulêr2019-01-31T14:36:17+00:00

Ons skool is in die Gauteng Provinsie geleë. Ons val dus onder die Gauteng Departement van Onderwys (Distrik Tshwane Wes).

Kleiner klasse – meer persoonlike aandag (twee klasse per graad).

Voertaal / Onderrigtaal – Afrikaans

Eerste addisionele taal – Engels

Hoë onderrigstandaard

Leerders word steeds vanuit ‘n Christelike perspektief toegerus, maar met akkommodering van ander gelowe. ‘n Baie hoë premie word geplaas op ‘n gebalanseerde lewenswyse.

Deelname aan sport, kultuur- en sosiale aktiwiteite by die skool word aangemoedig.

 Positiewe denke, positiewe selfbeeld, strewe na die hoogste bereiking van persoonlike doelwitte en selfvertroue, word doelbewus nagestreef

Ons het ‘n oopdeurbeleid – kom bespreek klein probleme voordat dit groter word !

Vakke:

 4 Vakke: • Huistaal: Afrikaans • Engels: Eerste Adissionele taal • Wiskunde • Lewensvaardigheid (LO) • Graad 4: Setswana: 2e addisonele taal (spreektaal)
6 Vakke: • Afrikaans – Huistaal • Engels – First Additional Language • Wiskunde • Natuurwetenskappe & Tegnologie (NW & Teg) • Sosiale wetenskappe: (Geografie en Geskiedenis) • Lewensvaardighede (LO)
9 Vakke: • Afrikaans – Huistaal • Engels – First Additional Language • Wiskunde • Natuurwetenskappe (NW) • Tegnologie (Teg) • Sosiale wetenskappe (SW) • Ekonomiese- en Bestuurswetenskappe (EBW) • Lewensoriëntering (LO) • Kuns en Kultuur (KK