Visie, Missie en Waardes2017-11-21T06:19:16+00:00

VISIE

‘n Veilige atmosfeer te skep waar alle leerders hulle volle potensiaal kan bereik, met die ondersteuning van professionele onderwysers en ouers.

MISSIE

Ons missie is om :

 • ‘n veilige omgewing te verseker asook voldoende hulpbronne om onderwysers met die nodige professionele , kwaliteit vaardighede in onderrig en leierskap te bemagtig.
 • alle leerders van ‘n diverse agtergrond te voed, om ‘n gedissiplineerde en positiewe houding teenoor hulle kurrikulum en studies te hê .
 • ouer en alle belanghebbendes se betrokkenheid deur middel van deursigtigheid te verbeter asook beter kommunikasie en ondersteuning teenoor leerders te bied en hulle te help in die uitvoering van hulle :

– Geestelike lewe volgens die verwagte morele standaarde

– Selfbeeld

– Intellektuele potensiaal

– Sosiale intelligensie

– Emosionele beheer en

– Fisiese en kulturele talent te maksimaliseer.

 • leerders in staat te stel om te ontwikkel in respekvolle en verantwoordelike lede van die Broederstroom gemeenskap.

WAARDES

 1. Self – dissipline
 2. Lojaliteit
 3. Respek
 4. Netheid
 5. Integriteit
 6. Menslikheid
 7. Eerlikheid
 8. Verantwoordelikheid
 9. Gehoorsaamheid
 10. Trots